logo
home

Trang chủ

assets

Tài sản

market-active

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

Ngày 04/10/2023

Hiển thị

SJC

69.050.000đ

info-topi

Vàng

55.750.000đ

info-topi

Nhẫn

56.600.000đ

info-topi

Thế giới

54.710.930đ

info-topi
Triệu VNĐ

Trung Bình

DOJI

Loại vàng

Mua (đ/lượng)

Bán ra (đ/lượng)

SJC

68.150.000

69.050.000

Vàng

55.450.000

55.750.000

Nhẫn

55.450.000

56.600.000

Thế giới

53.860.410

54.710.930

Dữ liệu được cung cấp bởi các đối tác của TOPI