logo
home

Trang chủ

assets

Tài sản

market-active

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

Ngày 26/02/2024

Hiển thị

SJC

78.750.000đ

info-topi

Vàng

64.750.000đ

info-topi

Nhẫn

65.500.000đ

info-topi

Thế giới

61.400.430đ

info-topi
Triệu VNĐ

Trung Bình

DOJI

Loại vàng

Mua (đ/lượng)

Bán ra (đ/lượng)

SJC

76.550.000

78.750.000

Vàng

64.200.000

64.750.000

Nhẫn

64.300.000

65.500.000

Thế giới

60.459.530

61.400.430

Dữ liệu được cung cấp bởi các đối tác của TOPI