logo
home

Trang chủ

assets

Tài sản

market-active

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

Ngày 25/06/2024

Hiển thị

SJC

76.980.000đ

info-topi

Vàng

75.150.000đ

info-topi

Nhẫn

75.900.000đ

info-topi

Thế giới

72.400.750đ

info-topi
Triệu VNĐ

Trung Bình

DOJI

Loại vàng

Mua (đ/lượng)

Bán ra (đ/lượng)

SJC

74.980.000

76.980.000

Vàng

73.250.000

75.150.000

Nhẫn

74.600.000

75.900.000

Thế giới

71.661.320

72.400.750

Dữ liệu được cung cấp bởi các đối tác của TOPI

icon-messenger