logo
home

Trang chủ

assets

Tài sản

market-active

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

Chuyển đổi theo tỷ giá ngoại tệ mới nhất

Số tiền cần bán

USD

USD

arrow-down
change

Số tiền sẽ nhận

VND

VND

Ngày 24/06/2024

Hiển thị

Tự do

25.920đ

info-topi

SBV

25.450đ

info-topi

NHTM

25.475đ

info-topi
VNĐ

Loại vàng

Mua (USD/VND)

Bán (USD/VND)

Tự do

25.840

25.920

SBV

23.400

25.450

NHTM

25.225

25.475

Dữ liệu được cung cấp bởi các đối tác của TOPI

icon-messenger