logo
home

Trang chủ

assets

Tài sản

market-active

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

Chuyển đổi theo tỷ giá ngoại tệ mới nhất

Số tiền cần bán

USD

USD

arrow-down
change

Số tiền sẽ nhận

VND

VND

Ngày 04/10/2023

Hiển thị

Tự do

24.550đ

info-topi

SBV

25.239đ

info-topi

NHTM

24.560đ

info-topi
VNĐ

Loại vàng

Mua (USD/VND)

Bán (USD/VND)

Tự do

24.500

24.550

SBV

23.400

25.239

NHTM

24.190

24.560

Dữ liệu được cung cấp bởi các đối tác của TOPI