logo
home

Trang chủ

assets

Tài sản

market-active

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

NHTM Nhà nước

5.22%

info-topi

NHTM Khác

5.33%

info-topi

NHTM Lớn

5.05%

info-topi
% Kỳ hạn

Kỳ hạn

NHTM Nhà nước

NHTM Lớn

NHTM Khác

1 tháng

2.9%

3.4%

3.72%

3 tháng

3.2%

3.62%

3.88%

6 tháng

4.2%

4.78%

4.96%

9 tháng

4.2%

4.82%

5.1%

12 tháng

5.22%

5.05%

5.33%

24 tháng

5.22%

5.3%

5.67%

Dữ liệu được cung cấp bởi các đối tác của TOPI

Quét mã QR để tải ứng dụng TOPI