logo
home

Trang chủ

assets

Tài sản

market-active

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

NHTM Nhà nước

5.5%

info-topi

NHTM Khác

5.81%

info-topi

NHTM Lớn

5.4%

info-topi
% Kỳ hạn

Kỳ hạn

NHTM Nhà nước

NHTM Lớn

NHTM Khác

1 tháng

3%

3.58%

4.12%

3 tháng

3.5%

3.76%

4.22%

6 tháng

4.5%

4.97%

5.49%

9 tháng

4.5%

5.04%

5.62%

12 tháng

5.5%

5.4%

5.81%

24 tháng

5.5%

5.58%

6.06%

Dữ liệu được cung cấp bởi các đối tác của TOPI