logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

VPB

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

icon-heart

Theo dõi

18,00

-0,50

icon-stock-down

-2,70%

gia-san

Giá sàn

17,25

tham-chieu

Tham chiếu

18,50

gia-tran

Giá trần

19,75

Khối lượng giao dịch 19.560.300

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị