logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

TPB

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

icon-heart

Theo dõi

17,75

-0,55

icon-stock-down

-3,01%

gia-san

Giá sàn

17,05

tham-chieu

Tham chiếu

18,30

gia-tran

Giá trần

19,55

Khối lượng giao dịch 15.598.300

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị