logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

STB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

icon-heart

Theo dõi

28,70

+0,15

icon-stock-up

0,53%

gia-san

Giá sàn

26,60

tham-chieu

Tham chiếu

28,55

gia-tran

Giá trần

30,50

Khối lượng giao dịch 28.342.000

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị