logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

icon-heart

Theo dõi

14,45

-0,05

icon-stock-down

-0,34%

gia-san

Giá sàn

13,50

tham-chieu

Tham chiếu

14,50

gia-tran

Giá trần

15,50

Khối lượng giao dịch 3.739.300

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị