logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

icon-heart

Theo dõi

14,25

-0,05

icon-stock-down

-0,35%

gia-san

Giá sàn

13,30

tham-chieu

Tham chiếu

14,30

gia-tran

Giá trần

15,30

Khối lượng giao dịch 7.761.800

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị