logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

BID

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

icon-heart

Theo dõi

49,20

-0,30

icon-stock-down

-0,61%

gia-san

Giá sàn

46,05

tham-chieu

Tham chiếu

49,50

gia-tran

Giá trần

52,90

Khối lượng giao dịch 2.175.600

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị