logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

CTG

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

icon-heart

Theo dõi

32,50

-0,75

icon-stock-down

-2,26%

gia-san

Giá sàn

30,95

tham-chieu

Tham chiếu

33,25

gia-tran

Giá trần

35,55

Khối lượng giao dịch 13.921.600

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị