logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

VND

CTCP Chứng khoán VNDirect

icon-heart

Theo dõi

20,05

-0,55

icon-stock-down

-2,67%

gia-san

Giá sàn

19,20

tham-chieu

Tham chiếu

20,60

gia-tran

Giá trần

22,00

Khối lượng giao dịch 29.925.500

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị