logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

HCM

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

icon-heart

Theo dõi

29,10

-1,55

icon-stock-down

-5,06%

gia-san

Giá sàn

28,55

tham-chieu

Tham chiếu

30,65

gia-tran

Giá trần

32,75

Khối lượng giao dịch 16.383.100

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị