logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

APG

CTCP Chứng khoán APG

icon-heart

Theo dõi

13,95

-0,45

icon-stock-down

-3,12%

gia-san

Giá sàn

13,40

tham-chieu

Tham chiếu

14,40

gia-tran

Giá trần

15,40

Khối lượng giao dịch 285.400

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị