logo
home

Trang chủ

assets-active

Tài sản

market

Thị trường

history-transaction

Lịch sử giao dịch

Hỗ trợ

info

Thông tin

contact

Liên hệ

info-topi

Hướng dẫn sử dụng

Về TOPI

facebook

Facebook

community

Cộng đồng

introduce

Giới thiệu

AGR

CTCP Chứng khoán Agribank

icon-heart

Theo dõi

19,65

-0,90

icon-stock-down

-4,38%

gia-san

Giá sàn

19,15

tham-chieu

Tham chiếu

20,55

gia-tran

Giá trần

21,95

Khối lượng giao dịch 3.616.000

Tổng quan
Giới thiệu
Sự kiện
Tin tức
Tài chính
Báo cáo doanh nghiệp
1 ngày
1 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
Giá trị